หนังเอเชีย » KILLER LIMO (SHASHOU LI MO) (2017) บัญชีแค้นสวยสังหาร

KILLER LIMO (SHASHOU LI MO) (2017) บัญชีแค้นสวยสังหาร

19 November 2018
66   0

 

เรื่องราวพ่อของหลีผิดพวกในสมาคนจินอี๋ฆ่าตายเพราะเหตุว่าชัดแย้งกันเรื่องค้ายาหลีไม่หนีพ้นจ่กการถูกไล่ล่าหยวนเหลียงสมาชิกของสัมพันธ์รับหลีบดไปอุปการะเพื่อจะให้ช่วยฆ่าฉางเซิงผู้ที่สั่งฆ่าบิดาของหลีบด